جلسه اخلاق حضرت آیت الله محدثی (حفظه الله) با طلاب مدرسه شهیدصدوقی(رحمةالله علیه) ومدرسه امام جعفرصادق(علیه السلام)

جلسه اخلاق حضرت آیت الله محدثی (حفظه الله) با طلاب مدرسه شهیدصدوقی(رحمةالله علیه) ومدرسه امام جعفرصادق(علیه السلام)
تعداد بازدید : 730
زمان انتشار : 1396/06/05Power by : RAAKCMS